CARBONATO KH A


Els Carbonats i Bicarbonats tenen dues funcions bàsiques per a la vida marina. Juntament amb el Ca ² formen el component principal de l’esquelet de molts corals i algues calcàries; D’altra banda, són el principal i més efectiu sistema tampó i de reserva d’alcalinitat en l’ecosistema marí. El KH A té un proporció molt més elevada de Carbonat que de Bicarbonat, pel que és ideal per aconseguir un ràpid increment del KH i del PH, quan els seus valors són baixos o hi ha un elevat consum en l’aquari.

La presentació en líquid impedeix que minúsculs vidres sense dissoldre es dipositin sobre corals, causant irritacions i “cremades” químiques. La seva extraordinària concentració (10.000º DKH / L) ho fa òptim per a l’addició manual o per bomba peristàltica. És normal un lleuger enterboliment que desapareix als pocs segons.

L’innovador sistema de dissolució i la puresa del producte, impedeixen a més la seva solidificació, no essent necessari remoure el contingut i proporcionant homogèniament, la mateixa dosificació durant tot el seu consum.

Molt important: Afegir lentament en zones de corrents per facilitar la seva ràpida distribució o dissolt amb aigua de l’aquari. 10ml. de la solució, per cada 100l. d’aigua, s’incrementen en 1ºdKH=17,85ppm CaCO el nivell de Carbonat ( Un tap conté 25ml).

CARBONATO KH B


Els carbonats i Bicarbonats tenen dues funcions bàsiques per a la vida marina. Juntament amb el Ca² formen el component principal de l’esquelet de molts corals i algues calcàries; D’altra banda, són el principal i més efectiu sistema tampó i de reserva d’alcalinitat en l’ecosistema marí. El KH B té una proporció molt més elevada de Bicarbonat que de Carbonat, per la qual cosa és ideal per al manteniment del KH quan els valors de PH es troben en nivells correctes. La presentació en líquid impedeix que minúsculs vidres sense dissoldre es dipositin sobre corals, causant irritacions i “cremades” químiques. La seva concentració (5.000ºdKH / l) el fa òptim per a l’addició manual o per bomba peristàltica.

L’innovador sistema de dissolució i la puresa del producte, impedeixen a més la seva sedimentació, no sent necessari remoure el contingut i proporcionant homogèniament la mateixa dosificació durant tot el seu consum.

Dosificació:Afegir lentament en zones de corrents per facilitar la seva ràpida distribució o dissolt en aigua de l’aquari. 10 ml de la solució, per cada 100 litres d’aigua incrementa en 0.5ºdKH el nivell de Carbonat.

MAGNESIUM IONIC


El Magnesi és un dels elements principals de la mar i bàsic per a la vida marina. La concentració de Magnesi iònic òptim per als corals és d’aproximadament 1300 ppm (mg / l). El seu control periòdic i la seva reposició corresponent, és fonamental en la aquariofília marina.
Magnesium ionic està fabricat amb sals de magnesi d’alta puresa i solubilitat, afavorint un correcte balanç Calci / Carbonat, reajustant positivament el valor del pH.
La presentació en líquid impedeix que minúsculs vidres sense dissoldre es dipositin sobre corals, ocasionant irritacions i “cremades” químiques. La seva extraordinària concentració (100.000ppm) el fa òptim per a l’addició manual (un tap conté 25ml.) O per bomba peristàltica.
L’innovador sistema de dissolució i la puresa del producte, impedeixen a més la seva sedimentació, no sent necessari remoure el contingut i proporcionant homogèniament, la mateixa dosificació durant tot el seu consum.
Dosificació:Afegir a zones de corrents per facilitar la seva ràpida distribució. 10ml de la
solució, per cada 100 litres d’aigua, incrementen en 10ppm el nivell de Magnesi iònic.

STRONTIUM IONIC


L’ Estronci és un element clau en el desenvolupament dels invertebrats i algues calcàries. Un nivell correcte afavoreix el creixement permetent una adequada fixació del Calci en l’esquelet de corals i mol•luscs. En aquaris, on sol haver-n’hi un consum significatiu, la seva falta, provoca corals fràgils i poc vigorosos. El Contingut de Estronci a la mar és de 8ppm (mg / L.). MAS aconsella utilitzar Strontium IONIC per mantenir-lo en nivells entre 5 i 15 ppm, evitant la sobre dosificació.
ESTRONTIUM IONIC està compost per una formulació que el fa totalment bio-assimilable a totes les formes vives, sense afectar les interaccions amb la flora bacteriana.
L’innovador sistema de dissolució i puresa del producte, impedeixen a més la seva solidificació, no sent necessari remoure el contingut i proporcionant homogèniament, la mateixa dosificació durant tot el seu consum.
Dosificació: afegir a zones de corrents per facilitar la seva ràpida distribució. El consum habitual en un aquari d’escull, recomana l’addició d’1 a 2 ml d’aigua al dia. Un tap conté 25 ml.

CALCIUM IONIC


El Calci és un dels elements principals de la mar i bàsic per a la vida marina. La concentració de Calci iònic, òptima per als corals és d’aproximadament 400 ppm (mg / l). El seu control periòdic i la reposició corresponent, és fonamental en la aquariofília marina.

CALCIUM IONIC està fabricat amb clorur de calci pur i d’alta solubilitat i no aporta molècules orgàniques que puguin fer créixer descontroladament la flora bacteriana, alterant la micro-ecologia present en l’aquari. La presentació en líquid impedeix que minúsculs vidres sense dissoldre es dipositin sobre els corals, ocasionant irritacions i “cremades” químiques. La seva extraordinària concentració (200.000 ppm) ho fa òptim per a l’addició manual o per bomba peristàltica.(Un tap conté 25 ml).

L’innovador sistema de dissolució i la puresa del producte, impedeixen a més la seva solidificació, no sent necessari remoure el contingut i proporcionant homogèniament la mateixa dosificació durant tot el seu consum. Dosificació:Afegir a zones de corrents per facilitar la seva ràpida distribució. 10ml de la solució, per cada 100 litres d’aigua, incrementen en 20 ppm el nivell de Calci iònic.

POTASIUM IONIC


10 ml augmenten 15 ppm en 100 L d’aigua 150.000 ppm 

El Potasi és un elements principals de la mar, i bàsic per a la vida marina. La concentració de potassi iònic, òptima per als corals, és d’aproximadament 400 ppm (mg / l). El seu control periòdic i la reposició corresponent, és fonamental en la aquariofília marina.
POTASIUM IONIC està fabricat amb clorur potàssic pur i d’alta solubilitat, i no aporta molècules orgàniques que puguin fer créixer descontroladament la flora bacteriana, alterant la micro-ecologia present en l’aquari. La presentació en líquid impedeix que minúsculs vidres sense dissoldre es posin sobre els corals, ocasionant irritacions i “cremades” químiques. La seva extraordinària concentració (150.000 ppm) ho fa òptim per a l’addició manual o per bomba peristàltica.(un tap conté 25ml).
 
L’innovador sistema de dissolució i la puresa del producte, impedeixen a més la seva solidificació, no sent necessari remoure el contingut i proporcionant homogèniament, la mateixa dosificació durant tot el seu consum.
Dosificació:Afegir a zones de corrents per facilitar la seva ràpida distribució. 10 ml de la solució, per cada 100 litres d’aigua, incrementen en 15 ppm el nivell de potassi iònic.
No apte per a consum humà. Mantenir fora de l’abast dels nens. En cas d’ingestió contactar amb Inst. Ncial. Toxicologia 91. 562.04.20. Contingut: Clorur de Calci Xi: Irritant. R: 36/37/38 S: 20 / 21-22-26-37.

Interessat en aquest producte? Posa’t en contacte amb nosaltres i t`ho expliquem. Contacte