IODUM


El Iode és un component imprescindible per a la vida marina, especialment per a invertebrats com: gorgònies, esponges, tunicats, corals tous, anèl·lids i crustacis; permetent així mateix un òptim creixement de les macro-algues.
 Al mar està present en una concentració aproximada de 0.06 ppm / mg / l); En aquaris es recomana mantenir-lo en nivells entre 0,06-0,10 ppm. El IODUM està compost per una forma estabilitzada desenvolupada per MAS, que permet la seva lenta i progressiva alliberació alhora que impedeix la seva ràpida pèrdua per evaporació i per l’acció del separador de proteïnes.
IODUM no altera la flora bacteriana de l’aquari, sent innocu per als bacteris a les concentracions recomanades.
L’innovador sistema de dissolució i la puresa del producte, impedeixen a més la seva solidificació, no sent necessari remoure el contingut i proporcionant homogèniament la mateixa dosificació durant tot el seu consum.Dosificació: Afegir a zones de corrents per facilitar la seva ràpida distribució. El consum habitual en aquari d’escull, recomana l’addició d’1 a 2 ml a 100l d’aigua al dia. Un tap conté 25ml.

CARBÓN ACTIVO


El Carbó Actiu MAS està tractat per garantir una perfecta depuració de l’aigua, sense afectar els més sensibles organismes. El seu extraordinari poder d’absorció, elimina totalment: coloracions indesitjades, residus químics com el clor lliure residual i contaminants orgànics. La seva extrema puresa perllonga el temps de saturació sense reexpedir els elements retinguts. La superfície útil interna és superior a 1100m2 / g, convertint-lo en un potent suport bacterià, retenint les partícules en suspensió.
MAS recomana el seu ús continuat en aquaris comunitaris d’aigua dolça o marina a raó de 250g per cada 400 litres d’aigua, durant un temps màxim de 2 mesos.
En aquaris amb una gran població o peixos grans hem doblar la quantitat de producte. En aquari d’escull, el temps òptim de renovació no ha de superar 1 mes amb una quantitat de 250g. per cada 400L.
El carbó actiu MAS està totalment exempt de fosfats (PO ³). Rentar amb aigua abundant abans d’utilitzar.

ZEOLITA


La Zeolita és un mineral compost per una base d’alumini, silici i oxigen, formada per cel·les d’estructura cristal·lina i grandària uniforme. En aquari, la Zeolita s’utilitza bàsicament per a l’absorció d’amoni i amoníac. MAS ha investigat els principals tipus existents per oferir un producte d’extrema puresa amb grans prestacions. Per filtració catiònica és tremendament afí als ions d’amoníac i diòxid de sofre absorbint més quantitat i durant més temps aquests compostos sense desprendre nitrits (NO2). Alhora el màxim pic de retenció es reparteix uniformement durant la seva vida útil, eliminant els xocs perjudicials per als organismes sensibles, sense baixada sobtada del KH. La filtració com a tamís molecular de la zeolita MAS, actua retenint partícules sòlides a partir de 4 μ m, sent un potent mitjà per eliminar sòlids en suspensió i servint de suport per a la flora bacteriana.
MAS aconsella la utilització de Zeolita tant en aigua dolça com marina, recomanant una quantitat màxima de 200 ml. per 100l. Després de 2 mesos d’ús, hem de renovar un 50% mensualment.

Interessat en aquest producte? Posa’t en contacte amb nosaltres i t`ho expliquem. Contacte