greenwall

Mentre les Ciutats són cada vegada més grans, grises , deshumanitzades, i amb menys espais verds, … la Jardineria es reinventa i adquireix una nova dimensió
La jardineria vertical.

Què és un Jardí Vertical?

Un Jardí Vertical és una nova dimensió de la jardineria. Ens permet aprofitar un pla vertical, gris i sense personalitat, donar-li vida, i compondre autèntics paisatges, que aporten una estètica verda i incrementant el seu valor.

Beneficis d’un Jardí Vertical

Tots coneixem els molts beneficis que ens aporten les plantes. Aquests, han estat confirmats per multitud d’estudis científics, i tal com va demostrar la NASA, els beneficis es veuen potenciats en posicionar les plantes en un pla vertical.
Tant si la ubicació del Jardí Vertical és a l’exterior com a l’interior d’un habitatge o edifici, els beneficis que ens aporta són múltiples i de gran valor.

A més de la seu innegable i evident valor estètic,n’ hi ha molts altres:

  • El principal és el de la captació i eliminació de molta més quantitat de CO2, justament pel seu posicionament vertical; alhora que l’enriquiment de l’aire amb Oxigen renovat.
  • El filtrat de l’aire. En l’estudi “Clean Air Study”, la NASA demostra que les plantes, en un espai d’interior o tancat poden eliminar fins al 85% de la concentració total de partícules. Sent capaces de filtrar multitud de compostos, com el Formaldehid, Benzè, Xilè, toluè, Amoníac, Acetona, Tricloroetilè i el Monòxid de Carboni, que es troba en pintures, vernissos, el tabac, els productes de neteja, emissions de cuines a gas , … Fins i tot arriben a filtrar les ones electromagnètiques emeses pels microones, televisors, ordinadors o telèfons mòbils.
  • Millora la humitat, i estabilitza la temperatura ambient.
  • Actua absorbint el soroll.
  • Redueix molèsties físiques, com ara la sequedat de la pell i les mucoses, afavorint la respiració i disminuint la sensació de fatiga.
  • Els ambients amb vegetació produeixen, inconscientment, efectes psicològics positius, de relaxació i optimisme.

The Spirit of Gardening

El nostre sistema Green Wall Eco-systems

El sistema Green Wall eco-systems de MasWas, està compost per panells de feltre, de materials 100% reciclats, formant una fibra d’elevada resistència, no tòxica, i amb la porositat necessària perquè l’aigua filtri per igual cap a totes les plantes, regant de manera homogènia.
És un material que optimitza el creixement de les plantes en tenir un pH neutre i no reactiu, i que afavoreix que les arrels creixin i es desenvolupin sanes i vigoroses, en afavorir la microbiologia del sòl.
El seu sistema de butxaques, permet que a cada planta se li incorpori el substrat adequat a les seves necessitats; a més de facilitar la seva plantació i substitució.
Tota l’estructura d’eco-feltre està separada de la paret per una doble làmina especial, rígida i impermeable, que evita l’aparició d’humitats.

En el seu conjunt, és el sistema més lleuger del mercat, alhora que ecològic i de fàcil manteniment.

El que ofereix Mas-Was

Des MasWas li oferim un estudi paisatgístic de l’espai físic de la seva elecció. Analitzem la llum, l’orientació, ubicació, humitat, temperatura, l’entorn, els gustos i les preferències del client, buscant sempre la perfecta adaptació i harmonia de les plantes amb l’espai que l’envolta.

Oferim als nostres clients, assessorament i la possibilitat de realitzar un manteniment periòdic del Jardí Vertical, perquè aquest estigui sempre en les millors condicions.

Si està interessat en el nostre Green Wall eco-systems, no dubti en contactar amb nosaltres i un dels nostres especialistes l’atendrà personalment.

Productes originaris de: www.florafelt.com

Interessat en aquest producte? Posa’t en contacte amb nosaltres i t`ho expliquem. Contacte