ADVANCED NUTRITION


L’aliment granulat per a peixos MAS , està formulat a partir d’ingredients frescos i de gran puresa. La seva composició ha estat desenvolupada tenint en compte les necessitats nutricionals i metabòliques dels peixos en estat de captivitat. Conté únicament substàncies de la màxima qualitat i totalment bio – assimilables . L’exclusiu contingut en prebiòtics, permet que el seu trànsit intestinal i l’assimilació dels nutrients sigui òptima , potenciant a més el sistema immunològic . L’especial textura de la seva granulat afavoreix la seva ingesta, especialment important per a espècies reticents a altres preparats secs, observant-se un increment de coloració i de pes en pocs dies.

 

*Disponible en 3 mides
S – per a peixos de <6 cm
M – per a peixos de 6 a 10cm
L per a peixos de 10 >cm

BENTOS NUTRITION


BENTOS NUTRITION és un aliment dissenyat per assegurar les necessitats nutricionals dels corals i invertebrats; subministra tots els nutrients, vitamines i minerals necessaris per garantir un òptim desenvolupament dels organismes del bentos marí. La part nutricional consisteix en proteïnes d’origen marí, oligopèptics i aminoàcids; lípids, des de fosfolípids imprescindible per formar la membrana cel•lular als àcids grassos essencials ω 3 (EPA i DHA) i ω6 (ARA). La fracció vitamínica conté una barreja equilibrada i completa de vitamines hidrosolubles i vitamines liposolubles, imprescindibles per al correcte metabolisme dels éssers vius . A més BENTOS NUTRITION aporta oligoelements com el ferro, iode, manganès, seleni, molibdè, cobalt, níquel i zinc.
Tots els elements que el componen són totalment bio assimilables amb un altíssim poder nutricional i de la màxima qualitat, sent utilitzats tant per corals micro-filtradores com per zooxantelats. El seu ús diari, a través del núvol de partícules que provoca, assegura la captura per part de corals i la filtració per part dels sèssils, obtenint un augment significatiu en el creixement, expansió dels pòlips i coloració.
BENTOS NUTRITION està compost per segments estructurats de
partícules, des de les de mida col·loïdal fins a les de 450 micres, per assegurar el desenvolupament de tots els grups d’invertebrats habituals a l’aquari, a més de potenciar ostensiblement l’augment del microplàncton natural.
L’exclusiu sistema de fabricació, permet conservar a temperatura ambient, sense perdre el seu valor nutricional ni minvar en les seves propietats organolèptiques.
Els millors resultats s’obtenen mitjançant l’addició per bombes peristàltiques, fraccionant la seva dosificació al llarg del dia i augmentant d’aquesta manera el temps de permanència a la columna d’aigua. Dosificació: el consum habitual en aquari recomana l’addició d’1 a 4 ml a 100L d’aigua al dia.

VITAMIN COMPLET


Les vitamines són substàncies indispensables en el correcte funcionament dels processos metabòlics de tots els éssers vius, no poden ser sintetitzades pels organismes, així que depenen de l’aportació externa. En l’aquari les podem subministrar amb l’aliment o directament a l’aigua, d’on els organismes les extreuen mitjançant els intercanvis osmòtics vitals. Les vitamines poden intervenir en diversos factors metabòlics simultàniament i la seva falta implica greus trastorns.
VITAMIN COMPLET aporta un complex de vitamines hidrosolubles i liposolubles. La seva especial formulació permet la permanència en l’aigua sense ser afectades per la llum, observant-se una notable millora en creixement, vitalitat i increment en la coloració a través de la seva addició diària. Vitamin Complet pot conservar-se a temperatura ambient mantenint les seves característiques.
L’innovador sistema de dissolució i la puresa del producte, impedeixen la seva sedimentació, no sent necessari remoure el contingut i proporcionant homogèniament, la mateixa dosificació durant tot el seu consum.
Afegir a zones de corrents per facilitar la seva ràpida distribució. El consum habitual en aquari és d’1 a 2 ml. a 100l. d’aigua al dia. En l’aliment barrejar la quantitat suficient per assegurar la seva penetració.

BIO-OLIGOELEMENTS


Els oligoelements formen part del teixit dels organismes vius i intervenen en els principals processos metabòlics. Malgrat la seva escassa concentració, la seva falta genera decaïment i disfuncions dels organismes marins. MAS, ha desenvolupat en el seu laboratori, BIO-OLIGOELEMENTS, un complex compost per: Cobalt (Co), Manganès (Mn), Molibdè (Mo), Níquel (Ni), Seleni (Se) i Zinc (Zn), en similar proporció a l’aigua de mar. A més, la seva exclusiva fórmula bioquelada permet una perfecta absorció i aprofitament.
L’addició regular de BIO-oligoelements, renova els oligoelements retirats per la filtració química i el separador de proteïnes, assegurant la concentració òptima per a tots els habitants de l’aquari marí.
L’innovador sistema de dissolució i la puresa del producte, impedeixen la seva sedimentació, no sent necessari remoure el contingut i proporcionant homogèniament la mateixa dosificació durant tot el seu consum. Afegir a zones de corrents per facilitar la seva ràpida distribució.
El consum habitual en aquari, recomana l’addició d’1 a 2 ml. per cada 100 litres d’aigua al dia. Un tap conté 25ml.

BIO-FERRUM


El Ferro és imprescindible per realitzar la fotosíntesi d’algues superiors , algues calcàries , zooxanthelas , i per a la vida de la flora bacteriana . Un contingut baix, impedeix l’òptim creixement d’aquestes i repercuteix en la salut i coloració dels invertebrats amb algues simbiòtiques . La flora bacteriana natural , consumeix gran quantitat de ferro en els processos d’eliminació de nutrients. A l’aigua marina el contingut normal de ferro se situa en 0.01 ppm ( mg / L. ).
MAS aconsella l’addició periòdica de BIO – FERRUM per mantenir el seu valor entre 0.01 i 0.02 ppm ( mg / L. ) Evitant la sobre dosificació per no afavorir l’aparició d’algues perjudicials .
L’innovador sistema de dissolució i puresa del producte , impedeixen Ia seva sedimentació , no sent necessari remoure el contingut i proporcionant homogèniament , la mateixa dosificació durant tot el seu consum .
Dosificació : afegir a zones de corrents per facilitar la seva ràpida distribució.

Interessat en aquest producte? Posa’t en contacte amb nosaltres i t`ho expliquem. Contacte