POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS D’ÚS

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic Mitjans de Aïllament i Identificació Microbiològics S.L. qualitat de titular del WEB site www.mas-was.eu li comunica les dades identificatives exigides per aquesta Llei:

Denominació social: Mitjans de Aïllament i Identificació Microbiològics S.L. N.I.F. B-59353169 Dades d’inscripció: Registre Mercantil de Barcelona Full nº B3646 Tom 20232 Foli 146. Propietària de la marca MAS-WAS registrada amb el número 2.638.052 Adreça de correu electrònic: info@mas-was.eu Domicili social: Av. Països Catalans , 102 08500 VIC – BARCELONA

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini www.mas-was.eu assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La utilització de la pàgina atorga la utilització d’usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal, política de privacitat i condicions d’ús, si l’usuari no estigués d’acord, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina. L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de Mitjans de Aïllament i Identificació Microbiològics S.L. o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l’ús o accés al Portal i / o als Continguts atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. I no entén cedits ni s’autoritza la seva utilització, en cap cas, als usuaris de la Pàgina llevat que s’obtinguin aquests drets per escrit del legítim titular dels mateixos

 

Enllaços amb altres llocs web

El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S’informa que Mitjans de Aïllament i Identificació Microbiològics S.L. no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

Menors d’edat

Els nostres serveis estan dirigits a persones majors d’edat, en el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, Mitjans de Aïllament i Identificació Microbiològics S.L. sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades segons l’exposat en la legislació vigent.

Si el client és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis del Lloc Web.

Navegació anònima i Navegació amb cookies

Aquesta pàgina utilitza tecnologia “cookies”.

Els llocs web fan servir galetes per oferir una experiència personalitzada als usuaris i reunir informació sobre l’ús del lloc web. Molts llocs web també fan servir cookies per emmagatzemar informació que ofereixi una experiència coherent entre les diferents seccions del lloc, com una cistella de la compra o pàgines personalitzades. En el cas d’un lloc web de confiança, les galetes poden enriquir l’experiència de l’usuari perquè permeten que el lloc obtingui informació sobre les seves preferències o que no hagi d’iniciar sessió cada vegada que aneu al lloc. Però algunes galetes, com les guardades pels anuncis de pancarta, poden posar en risc la seva privacitat si realitzen un seguiment dels llocs que visita.

Mitjans de Aïllament i Identificació Microbiològics S.L. l’informa que durant la navegació pel Lloc Web s’utilitzen “cookies”, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador del visitant i que ens permeten obtenir la següent informació:

• a) La data i hora d’accés al lloc web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per a evitar problemes de saturació a les hores punta.

• b) El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, per tal que els Socis obtinguin un resultat més satisfactori.

• c) La data i hora de l’última vegada que el Soci va visitar el Lloc Web.

• d) El disseny de continguts que l’Soci escollir en la seva primera visita al Lloc Web.

• e) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a cap visitant concret i identificat. Aquesta informació permet a Mitjans de Aïllament i Identificació Microbiològics S.L. adaptar i millorar les seves Serveis als interessos dels visitants

Mitjans de Aïllament i Identificació Microbiològics S.L. no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

Poden bloquejar les galetes?

Sí, pot bloquejar o permetre les galetes de tots els llocs web o pot seleccionar les galetes dels llocs web que vulgui permetre. Podeu configurar el navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

¿Han de bloquejar totes les galetes?

No necessàriament. El bloqueig de totes les galetes pot ajudar a protegir la seva privacitat, però també pot limitar la seva experiència en alguns llocs web. Sigui selectiu pel que fa als llocs web per als que permet les galetes. Pot començar per bloquejar totes les galetes i, després, permetre les galetes a mesura que siguin necessàries per a llocs web en els quals confia.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució del present Avís Legal s’interpretarà sota la legislació espanyola.

Mitjans de Aïllament i Identificació Microbiològics S.L. i l’Usuari se sotmeten a l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) http://www.ocu.org/. Així mateix, en el cas de contractació amb consumidors en l’àmbit comunitari, aquests poden plantejar-se la resolució de controvèrsies a través dels tribunals del domicili del consumidor – en cas de ser el consumidor demandant, aquest podrà triar entre interposar la demanda davant els tribunals del seu domicili, o davant els tribunals de l’Estat membre en què estigui domiciliada l’altra part contractant, en cas de ser l’empresa la part demandant, només seran competents els tribunals del domicili del consumidor-. (1. L’acció entaulada per un consumidor contra l’altra part contractant pot interposar davant els tribunals de l’Estat membre en què estigui domiciliada aquesta part o davant el tribunal del lloc en què estigués domiciliat el consumidor. 2. L’acció entaulada contra el consumidor per l’altra part contractant només podrà interposar davant els tribunals de l’Estat membre en què estigui domiciliat el consumidor. “)

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.